Osnovni podatki za oskrbo s pitno vodo v Sloveniji

 • Republika Slovenija je 4. po vodnih virih v Evropi.
 • Preko Slovenije letno preteče 34 milijard m3 vode.
 • V Sloveniji smo načrpali 170 mio m3 vode.
 • 8 % vse proizvedene električne energije porabimo za črpanje in distribucijo vode.
 • 99,1 % vode načrpamo iz podtalnice.
 • Poraba vode v Sloveniji je 117 mio m3 vode.
 • 79 mio m3 vode porabijo gospodinjstva, to je za tri Blejska jezera.
 • 38 mio m3 vode porabi gospodarstvo.
 • Dolžina vodovodnega omrežja v Sloveniji je 33.000 km.
 • Na vodovodno omrežje je v Sloveniji priključenih 450.000 gospodinjstev.
 • V gospodinjstvu v Sloveniji porabimo 104 litre vode na osebo na dan.
 • Na prebivalca v Sloveniji porabimo 145 litrov vode na osebo na dan.