Ključni ukrepi in aktivnosti

  • vzpostavitev mreže KAPLJICA
  • koncipiranje in razvoj inovativnega turističnega produkta KAPLJICA
  • marketinški ukrepi
  • pametne IKT rešitve
  • infrastruktura
  • finančni viri