Strateške in izvedbene usmeritve projekta Kapljica

Pilotni model KAPLJICA bo iskal odgovore na izzive skrbne in odgovorne rabe čiste pitne vode v sledečih segmentih:

  • Narava in okolje – upravljanje okoljskih tveganj pri oblikovanju nove ponudbe in storitev, spodbujanje »Zero Waste« koncepta z zmanjševanjem negativnih vplivov na naravo in okolje (brez odpadne plastike, kovine, stekla).
  • Zdravje, kakovost življenja in dobro počutje – nove storitve, aktivnost in tehnologije kot podpora o zaveščanju o pomenu vode kot življenjskega privilegija, njeni zdravilnosti ter vpetosti v kakovostno ponudbo zdravega življenjskega sloga, aktivnega oddiha, integrativnih metod preventive in zdravljenja ter zdrave in uravnotežene prehrane.
  • Turizem in razvoj produktov – na čisti pitni vodi temelječi novi inovativni turistični produkti, ki tvorijo komplementarno ponudbo turistične destinacije in prispevajo k uresničevanju ciljev zelene turistične destinacije in dvigu njene prepoznavnosti.
  • Usposabljanje in kreativnost – vzpostavitev odprtega okolja za kreativnost ter nove oblike usposabljanja in ozaveščanja na vseh ravneh.
  • Inovativnost, konkurenčnost in raziskave – spodbujanje inovativnosti in vzpostavitev R&R infastrukture za področje čiste pitne vode ter podjetništva v turizmu in gostinstvu.
  • Mobilnost – trajnostna večmodalna mobilnost, ki koristi sodobne IKT rešitve.
  • Pametno upravljanje – transparentno upravljanje, ki temelji na načelih odprtih inovacij in uporablja sodobne IKT rešitve na področju e upravljanja.
  • Internacionalizacija mreže KAPLJICA s pomočjo sodelovanja s sorodnimi mrežami, organizacijami in iniciativami v EU in po svetu.