O kapljici

Projekt KAPLJICA gradi na izjemnem pomenu strateškega in izvedbenega povezovanja turizma, kmetijstva, razvoja podeželja in gastronomije, ki je zastavljeno skozi razvoj čiste pitne vode ter termalne in mineralne vode kot enega ključnih vodilnih produktov in ustvarjanje trajnostnih učinkov ponudbene edinstvenosti in odličnosti. 

Na eni strani je namen projekta razviti vodo kot privlačni inovativni turistični produkt, ki generira povečanje destinacijske dodane vrednosti ter gospodarske, okoljske in socialne privlačnosti ciljnih destinacij, hkrati pa nagovarja sektor turizma in gostinstva k odgovorni rabi vode in ozaveščanju o njenem pomenu za življenje, gostinske in turistične delavce pa pozicionira kot ambasadorje skrbne in odgovorne rabe čiste pitne vode.